Policu putnog osiguranja i osiguranja od otkaza možete napraviti u našoj agenciji prilikom uplate željenog aranžmana. Putno osiguranje namijenjeno je ne samo osobama sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj kada putuju u inozemstvo nego i stranim posjetiteljima na području RH. Može se ugovoriti u trajanju od najmanje 1 do najviše 365 dana i za strane posjetitelje obavezno je ugovoriti dragovoljno zdravstveno osiguranje, a kao dopunsko moguće je ugovoriti osiguranje prtljage po izboru stranog posjetitelja.

Kod ugovaranja putnog osiguranja, obvezno je ugovoriti dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, a ostala dopunska osiguranja (osiguranje od nezgode, osiguranje prtljage i osiguranje otkaza putovanja) ugovaraju se po izboru osiguranika.

 

Euroherc osiguranje

Euroherc osiguranje d.d. prva je i najveća osiguravateljna tvrtka osnovana 1992. g. privatnim kapitalom. Tvrtka je u potpunosti u vlasništvu hrvatskih građana, a danas zapošljava više od 1000 djelatnika. U ponudi Društva nalaze se sve vrste neživotnih osiguranja. Euroherc posluje putem svojih 14 moderno opremljenih podružnica i više od 600 prodajnih mjesta, čime je stvorena odlično formirana mreža kojom je pokrivena cijela zemlja. Biti pouzdan partner, imati vjernog i zadovoljnog osiguranika prioritet je Društva.

Stoga su sve aktivnosti Euroherca usmjerene prema pružanju što kvalitetnije usluge i razvoju novih osiguravateljnih proizvoda. Ove prednosti, zajedno sa stalnim unapređenjem kvalitete svojih proizvoda, širenjem njihove palete u skladu s trendovima u svijetu, širenjem prodajne mreže i ekspeditivnog rješavanja odštetnih zahtjeva osigurale su Eurohercu stalnu prisutnost u samom vrhu industrije osiguranja u Hrvatskoj.

 

Opći podaci:

Euroherc osiguranje d.d.
Sjedište: Zagreb, Ulica grada Vukovara 282
OIB: 22694857747
MBS: 060012147, Trgovački sud u Zagrebu
Žiroračun broj: 2481000-1100100492, Kreditna Banka Zagreb d.d. Zagreb IBAN: HR7524810001100100492
Temeljni kapital Društva: 61.002.000,00 kuna [305.010 dionica].
Nominalna vrijednost svake dionice: 200,00 kuna.