Top
 

Opći podaci

Raftrek Adventure Travel / Opći podaci

OPĆI PODACI

Raftrek Travel d.o.o. turistička agencija
Sjedište: Dolac 19, 49 000 Krapina, Hrvatska.
Poslovnica: Bencekovićeva ul. 19, 10 000 Zargeb, Hrvatska

Direktor i vlasnik: Davor Kos.
Voditelj poslova: Branka Dajak, dipl.oec

Svojstvo u kojem nastupa
: Stalni zaposlenik tvrtke Raftrek travel d.o.o, po Gl. 3. Čl 16-19 navezenog Zakona;
Ovlašten: Uvjerenjem o položenom stručnom ispitu voditelja poslovnice, Zagrebačka škola za menadžment s pravom javnosti, ur.broj 251/404/01-10-211, od 19.02.2010.

E: info(@)raftrek.com
T: 00385 1 6521 666
F: 00385 1 6523 109

Radno vrijeme: pon – pet / 09:00 – 17:00 h
Vikendom & praznicima: Zatvoreno

PODACI PODUZEĆA

Upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, 20.01.2011.,
Tt-10/24562-2,

ID Kod: HR-AB-01-080751332

MB: 2720639,
OIB: 43344232547

Privredna banka Zagreb d.d.,
Radnička cesta 50, Zagreb, Hrvatska.

ŽR: 2340009-1110461708,
IBAN: HR8923400091110461708.

Iznos temeljnog kapitala 250.000,00 kn uplaćen u cijelosti.

Način podnošenja prigovora

Ako program usluga nije u potpunosti izveden ili je njegova izvedba loše kvalitete i ispod standarda, te u slučaju da Klijent nije zadovoljan smještajem, opremom ili pruženom uslugom, mora odmah kontaktirati zaposlenika Agencije (vodič/voditelj putovanja/predstavnik) kako bi se pronašlo zadovoljavajuće rješenje ili zamjena. Svi zahtjevi za povratom novca  moraju biti podneseni Agenciji pismeno, unutar 7 dana od završetka programa. Klijent ima pravo na povrat u iznosu od realne vrijednosti usluga koje nisu pružene, dok najveći mogući povrat po pritužbi može iznositi punu cijenu programa. Klijent će se odreći prava na idealnu naknadu. Svi mogući sporovi dolaze pod nadležnost Suda u Zagrebu.

Klijent je dužan:

  • posjedovati valjanu putnu dokumentaciju
  • poštivati i prilagoditi se svim običajima i regulativama zemlje destinacije
  • obavijestiti Agenciju o svakom obliku invaliditeta ili oštećenja koje bi moglo ograničiti sudjelovanje u programu
  • priložiti dokument koji potvrđuje plaćanje usluge (voucher, potvrdu banke o plaćanju, agencijski račun primljen poštom, e-mailom ili osobno) pružatelju usluge
  • saznati je li mu/joj potrebna viza za Hrvatsku ili bilo koju susjednu zemlju ukoliko je posjet njima uključen u itinerer

Ako klijent ne bude slijedio navedena pravila, biti će držan odgovornim za plaćanje svih troškova ili šteta. Potvrdom rezervacije, Klijent se obvezuje da će u slučaju eventualne štete platiti pružatelju usluge odštetu na licu mjesta.

Sudska nadležnost

U slučaju da Klijent nije zadovoljan načinom na koji je obrađena njegova pritužba, Klijent ima pravo na sudsku arbitražu. Klijent i Agencija će težiti sporazumnom rješenju tužbe, a u slučaju da sporazum ne može biti postignut, predmet dolazi pod nadležnost Suda u Zagrebu sukladno zakonima Republike Hrvatske.

Detaljnije informacije na linku Opći uvijeti poslovanja